DOPRAVA ZDARMA NA VŠE

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ

Objednané zboží Vám nevyhovuje a potřebujete jej zaslat zpět? Níže je FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

        FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ

Vyplňte, prosím, níže číslo Vaší objednávky (je uvedeno na faktuře a v informačním e-mailu, který jste obdrželi po provedení objednávky) a Vaše jméno. Pokud zasíláte zpět více položek z různých objednávek, vypište čísla objednávek, kterých se vrácení týká.

Objednávka(y) č.: ………………………………………………………………………………..

Jméno: ……………………………………………………………………………………………

  • Vracím (níže vypište název zboží, které Vám nevyhovuje a vracíte jej, např  W12133010 33/32): Vrácené položky nesmí být použité, umazané, prané a musí mít původní visačky.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

  • Požaduji zaslat platbu za vrácené položky na bankovní účet číslo:

……………………………………../…………………

  • Požaduji zaslat platbu za vrácené položky poštovní poukázkou na adresu:

(hodnota za vrácené položky bude ponížena o 45,-- Kč jako poplatek za poštovní poukázku)

…………………………………………………………………………………………..

Formulář není podmínkou pro vrácení zboží. Slouží jako pomůcka pro výměnu a vrácení zboží.


Formulář můžete vytisknout a vyplněný přiložit do balíku s vráceným zbožím, nebo si jej můžete stáhnout a vyplněný jej odeslat jako přílohu k e-mailu, nebo můžete zkopírovat jeho obsah a vyplněný vložit do e-mailu. Formulář poté zašlete na e-mail: info@obleknetese.cz.

Další možností je vložit do balíku papír s vyplněnými informace dle tohoto formuláře (číslo objednávky, jméno, číslo bankovního účtu, popřípadě zaslání poukázkou, datum a podpis.

Pokud si přejete za vrácené položky zaslat jiné zboží, kontaktujte nás, prosím.

 

Datum: ……………………………                                      Podpis:………………………………….

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.obleknetese.cz, firma Vratislav Drmla Oděvy, Střelecká 103, 261 01  PŘÍBRAM II, IČO 40905446, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v MÚ v Příbrami, e-mail: info@obleknetese.cz, telefonní číslo: 733 114 385, adresa provozovny: Střelecká 103, 261 01  PŘÍBRAM II  („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Oblékněte se

Střelecká 103

261 01  PŘÍBRAM II