REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zboží, u kterého se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující možnost reklamovat a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Zboží může být k reklamaci přijato, pouze pokud je čisté a vyprané. V opačném případě nebude zboží k reklamaci přijato a bude vráceno.

Prodávající rozhodne o způsobu řešení uplatněné reklamace nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží včetně důvodu reklamace - viz Formulář pro reklamaci níže. Prodávající nenese zodpovědnost za vady vůči třetím stranám, které koupily výrobek od kupujícího.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl užívat zboží z důvodu vyřizování oprávněné reklamace. Datum zahájení vyřizování uplatněné reklamace je totožný s datem uplatnění reklamace.

V případě poskytnutí slevy na výrobek nelze výrobek později reklamovat pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta.

Na základě reklamace prodávající stanoví způsob vyřízení reklamace, a to jedním z níže uvedených způsobů:

o   opravou a předáním opraveného výrobku,

o   výměnou výrobku,

o   vrácením kupní ceny za výrobek,

o   poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny výrobku,

o   odůvodněným odmítnutím uplatnění záruky.

Pokud se reklamace týká odstranitelné závady, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem dle volby prodávajícího:

o   opravou a předáním opraveného výrobku,

o   výměnou výrobku.

Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud vadu nelze odstranit nebo pokud byla totožná vada po reklamaci odstraněna opakovaně nebo pokud výrobek s více vadami neumožňuje náležité užívání, prodávající vyřídí reklamaci následujícím způsobem dle volby prodávajícího:

o   výměnou zboží za zboží stejné hodnoty dle souhlasu kupujícího,

o   poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží,

o   vrácením kupní ceny za zboží.

Pro účely reklamace je za opakovaně odstraněnou závadu považován výskyt totožné závady, která byla odstraněna již nejméně dvakrát. Za výrobek s více vadami se považuje výrobek, který má současně alespoň tři vady bránící jeho řádnému užívání.

Nárok kupujícího uplatnit reklamaci u prodávající zanikne v následujících případech:

  • kupující neuvede informace potřebné k identifikaci objednávky k zakoupenému zboží (číslo objednávky, číslo daňového dokladu);
  • kupující neuvede důvod reklamace,
  • kupující způsobil mechanické poškození výrobku sám neopatrným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;
  • kupující používal výrobek v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí z důvodu vzdušné vlhkosti, chemických či mechanických vlivů;
  • kupující poškodil výrobek v důsledku neobvyklého zatížení nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;
  • nedodržením způsobů ošetřování viz symboly pro čištění uvedené na zboží;
  • zasláním zboží bez popisu důvodu reklamace;
  • zasláním špinavého nevypraného zboží;
  • uplynutím záruční doby.

Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (např. příslušné dokumenty, zboží atd.), běh lhůty na vyřízení reklamace se pozastavuje a prodávající vyzve kupujícího k doplnění podkladů. Běh lhůty se obnovuje teprve dodáním chybějících podkladů prodávajícímu.

Prodávající uvědomí kupujícího o ukončení reklamace a o jejím výsledku bez zbytečného odkladu a o způsobu stanovení postupu pro vyřízení reklamace kupujícímu vystaví písemné potvrzení.

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení